WhatsApp support: (+84)989566889

Email: phuquocexpressboat@gmail.com

TRẦN ĐỀ -CÔNĐẢO -TRẦN ĐỀ

LỊCH CHẠY VÀ GIÁ VÉ TÀU CAO TỐC: TRẦN ĐỀ <−> CÔN ĐẢO

TIMETABLE & TRANSFER SERVICES FOR  ROUTE : TRẦN ĐỀ <−> CÔN ĐẢO

Tuyến

 Route

Giờ khởi hành

Depart time

Giờ cập bến

Arrival time

Giá vé từ thứ 2 >thứ5

Price from Mon -Thu

Giá vé từ thứ 6 > chủ nhật

Price from Fri -Sun

Giá vé VIP

VIP class

Trần Đề- Côn Đảo 8:30 10:20 3200.000 VND 350.000 VND 500.000 VND
Côn Đảo -Trần Đề 12:30 14:20 320.000 VND 350.000 VND 5000.000 VND

 

Itinerary

Expand All
Call Now